Filumenie

Sbírání zápalkových nálepek

Z počátku se také říkalo sběratelům nálepek "labelisté" tzn. nálepkáři a jde o obor, který se uchytil kolem roku 1829, kdy jako první nálepka byl použit návod k použití sirek. V českých zemích byla výroba zápalek zahájena v Sušici v roce 1838. V novodobé historii vznikl i nový obor "KUMYXAFIE", který se zabývá sběrem celých (plných) krabiček se zápalkami.

No products available yet

Stay tuned! More products will be shown here as they are added.