Filatelie

Sbírání známek

Poštovní známka je vlastně doklad o zaplacení poštovní služby a jde o ceninu. První poštovní známka byla vytvořena ve Velké Británii a začala se používat již v roce 1840.

Z obecného pohledu jde o obor zabývající se především předměty filatelistického zájmu (známky, celiny, celistvosti, otisky poštovních razítek, nálepek, kolkových známek a zaměřuje se především na jejich vzhled, výrobu a použití v poštovním odvětví.


Symboly a zkratky

**        známka nepoužitá, s nepoškozeným lepem
*          známka použitá - razítkovaná
FDC      obálka dne vydání
TL/PL    tiskový/přepážkový list
RZ        rámcové zoubkování
HZ        hřebenové zoubkování
OF        ofsetový tisk
HT        hlubotisk
OT        ocelotisk z plochých desek

Zatím nejsou k dispozici žádné nové produkty

Zůstaňte ve střehu! Zde se zobrazí nové produkty, jakmile budou uvolněny k prodeji.