Bezpečnost a ochrana osobních údajů

1.      Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2.   Prohlášení o ochraně osobních údajů: OSVČ Šída Petr, jako provozovatel internetového obchodu www.sidap-numismatika.eu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

·     Pro realizaci obchodní transakce od Vás shromažďujeme a zároveň potřebujeme znát jméno a příjmení (případně jméno firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

·     Vaše zmíněné údaje nám slouží pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určenou dodací adresu a také s Vámi potřebujeme komunikovat ohledně Vaší objednávky. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Údaje, které získáváme při Vaší registraci s Vaším souhlasem, také slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální nabídky, služby a slevy, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

3.   Pokud potřebujete upravit Vaši registraci můžete tak učinit ve svém zákaznickém účtu „Můj účet“ na www.sidap-numismatika.eu. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

4.    Tzv. cookies používáme pro případ, aby byl nákup na webové stránce možné provést (např. opakovaně s použitím již zadaných údajů) a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit. Uživatelé webových stránek mají možnost odmítnout, aby tzv. cookies byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

***  Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách zde. ***