Filtrovat podle

Kategorie

Kategorie

Dostupnost

Dostupnost

Cena

Cena

  • 6,00 Kč - 43 500,00 Kč

Numismatika

Sbírání mincí

Název numismatika pochází z řeckého nómisma (latinského nummus), tj. právo, obyčej. V užším slova smyslu je to historická věda, která se zabývá pouze kovovými penězi, mincemi v souvislosti s hospodářskými a sociálními jevy, osvětluje dějinný vývoj a dějinný úkol peněz.

Pro určení ceny každé mince je nejdůležitějším faktorem její KVALITA. Posoudit objektivně kvalitu mince a zároveň v dnešní době i pravost mince je ovšem složité i pro mnoho odborníků z tohoto oboru. Každý numismatik má totiž trošinku odlišný názor, který je ovlivněn především subjektivním faktorem z praxe! Platí tedy, že stejné exempláře mince v různé kvalitě mají jinou sběratelskou hodnotu.

Především u KOPIÍ mincí je v dnešní době pro mnoho odborníků problém znalost výrobně-technologických možností. V dnešní době je již možné: minci naskenovat 3D skenerem, převést data do 3D modelu a následně vyrobit raznici a mince razit. POZOR toto je již běžná praxe a to především v Polsku a Číně. A i přesto, že je stále kvalitativní rozdíl mezi výrobci, nebo-li novodobými padělateli, najdou se i odborníci, kteří kvalitní kopii mince nerozpoznají od originálu. Proto je velice důležité mít se v dnešní době na pozoru a být při nákupu obezřetný a to především u vzácných mincí, které se díky jejich tržní ceně kopírují nejvíce.

Značení kvality

3/3     mince hodně otřelá, poškozená oběhem
(nejhorší kvalita: mince je zničená - např. provrtaná, nebo nečitelná a lze jí určit s velkými obtížemi)

2/2     mince otřelá, prošlá oběhem
(horší kvalita: mince dlouho obíhala a stopy z oběhu jsou výrazné, detaily nejsou zachovány, má otřelou hranu, portrét, znak i písmena v opisu, ale lze ji však bez problémů určit) 

1/1     mince nepatrně otřelá, prošlá oběhem, všechny detaily jsou ostré, drobné úhozy z oběhu
(dobrá kvalita: mince prošla krátce oběhem, a stopy oběhu nejsou tak  výrazné, je dobře čitelná a všechny detaily jsou na ní patrné, ale nejsou již dokonale ostré, v ploše může mít větší množství drobných úhozů)

0/0     mince neprošlá oběhem, ostré neotřené detaily, většinou ražební lesk (RL)
(perfektní
 kvalita: mince má všechny detaily dokonale ostré a u novodobých mincí jde o bankovní jakost (BK), mince může vykazovat drobné stopy manipulace z výroby a v ploše mít drobné či jednotlivé úhozy a u starších ročníků nemusí být zcela zachován ražební lesk a mince může mít i patinu)

PROOF  mince zhotovená pro sběratelské účely
(
mince ražená na leštěném razidle)


Někdy se lze u značení kvality setkat i se znaménky +/- (např. 1-/2+). Znaménko u označení kvality vyjadřuje pouze to, že mince je o něco horší (-), ale nedosahuje nižšího ani vyššího označení. 


VARIANTA (v)        
jde o mince ražené jinou nebo-li novou a z výrobně-technologických důvodů upravenou raznicí, nebo mince se záměrně výrobně-technologicky upraveným typem vlisu ornamentu či vroubkováním na hraně (z různých mincoven) a přirozeně tedy i s opačným (otočeným) vlisem na hraně mincí - typickým příkladem jsou české mince ražené pro sady a v druhém případě jsou to mince prvorepublikové a mince z období ČSFR

ZKOUŠKA (z)        
jde o mince ražené z různých druhů kovu, případně ražené mince na testovací/zkušební raznici - patří mezi varianty a jsou vzhledem k povaze a počtu kusů vzácné

CHYBORAŽBA (ch)      
nebo-li zmetek - jde o výjimečně uniklé zmetky z výroby různé povahy (může jít o různé nálitky, vstřiky, tečky a rozstřiky vzniklé při ražbě, vady střížku, pootočením rubu oproti lícu, nedoražené mince (chybějící či částečně chybějící signatura nebo letopočet), dvakrát ražené nebo-li přeražené mince, případně i mince raženy prasklou raznicí či jednou stranou raznice a v neposlední řadě o mince s nedovlisovanou (nedotlačenou nebo chybějící) hranou či mince pro které byl použit jiný typ vlisu ornamentu či vroubkování na hraně než byl pro minci výrobně-technologicky určený, případně i nevycentrováním vlisu vůči středu tloušťky střížku), obecně platí to, že jde o minci výrobně-technologicky neplánovanou do výroby

PATINA     
označuje změněný povrch, způsobený dlouhodobým vystavením vlivu ovzduší, vody a podobně, anebo jen dlouhodobým užíváním (barevné změny povrchu nebo koroze)

RL (ražební lesk)   
mince mají plně zachovalý lesk ražby a v tomto stavu jsou velice vzácné, prakticky je takový stav dosažitelný jen u mincí, s nimiž je nakládáno zvláštním způsobem

Značení vzácnosti

F         falzum (kopie), novoražba
R         méně se vyskytující
RR       vzácnější
RRR     vzácný
RRRR   velmi vzácný / unikát

Značení materiálu

dle chemických prvků

Podkategorie

Aktivní filtry