Mineralogie

Sbírání nerostů

Jde o obor zabývající se minerály (nerosty), jejich vlastní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a proměnami v přírodě a také možnostmi jejich technického využití.

Zatím nejsou k dispozici žádné nové produkty

Zůstaňte ve střehu! Zde se zobrazí nové produkty, jakmile budou uvolněny k prodeji.