Mineralogie

Sbírání nerostů

Jde o obor zabývající se minerály (nerosty), jejich vlastní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a proměnami v přírodě a také možnostmi jejich technického využití.

No products available yet

Stay tuned! More products will be shown here as they are added.