Ostatní

Podkategorie

 • Filatelie

  Sbírání známek

  Poštovní známka je vlastně doklad o zaplacení poštovní služby a jde o ceninu. První poštovní známka byla vytvořena ve Velké Británii a začala se používat již v roce 1840.

  Z obecného pohledu jde o obor zabývající se především předměty filatelistického zájmu (známky, celiny, celistvosti, otisky poštovních razítek, nálepek, kolkových známek a zaměřuje se především na jejich vzhled, výrobu a použití v poštovním odvětví.


  Symboly a zkratky

  **        známka nepoužitá, s nepoškozeným lepem
  *          známka použitá - razítkovaná
  FDC      obálka dne vydání
  TL/PL    tiskový/přepážkový list
  RZ        rámcové zoubkování
  HZ        hřebenové zoubkování
  OF        ofsetový tisk
  HT        hlubotisk
  OT        ocelotisk z plochých desek

 • Filokartie

  Sbírání pohlednic

  Pohlednice je vlastně forma poštovní korespondence, která má z jedné strany vyobrazený propagační materiál a z druhé místo pro psaný vzkaz. První pohlednice byla vytvořena ve Francii a začala se používat již v roce 1777, nicméně jejich použití, tak jak jej známe z dnešní doby se objevilo až v roce 1872 v Anglii a 1974 v Německu.

  Z obecného pohledu jde o obor související, nebo by možná někdo řekl, podřízený oboru filatelie a zaměřuje se především na vzhled, výrobu a použití v poštovním odvětví.

  Symboly a zkratky

  **
          pohlednice nepoužitá, čistá a neprošlá poštou
  *          pohlednice použitá, prošlá poštou, se známkou

  -           pohlednice použitá, prošlá poštou, bez známky

 • Faleristika

  Sbírání řádů, vyznamenání, medailí a odznaků

  Z obecného pohledu jde o obor velmi blízký heraldice (nauce o znacích), ze kterého převzala faleristika terminologii při popisování a tyto zásady/symboly se staly prvními odznaky rytířských řádů. Jde o mladý obor, který se uchytil teprve kolem roku 1937 a zaměřuje se především na jejich vzhled, výrobu a použití.

 • Filumenie

  Sbírání zápalkových nálepek

  Z počátku se také říkalo sběratelům nálepek "labelisté" tzn. nálepkáři a jde o obor, který se uchytil kolem roku 1829, kdy jako první nálepka byl použit návod k použití sirek. V českých zemích byla výroba zápalek zahájena v Sušici v roce 1838. V novodobé historii vznikl i nový obor "KUMYXAFIE", který se zabývá sběrem celých (plných) krabiček se zápalkami.

 • Telefonní karty
 • Turistické známky
 • Mineralogie

  Sbírání nerostů

  Jde o obor zabývající se minerály (nerosty), jejich vlastní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a proměnami v přírodě a také možnostmi jejich technického využití.

 • Nápojový průmysl

Aktivní filtry