Filtrovat podle

Kategorie

Kategorie

Dostupnost

Dostupnost

Cena

Cena

 • 6,00 Kč - 43 500,00 Kč

Sběratelství

Podkategorie

 • Numismatika

  Sbírání mincí

  Název numismatika pochází z řeckého nómisma (latinského nummus), tj. právo, obyčej. V užším slova smyslu je to historická věda, která se zabývá pouze kovovými penězi, mincemi v souvislosti s hospodářskými a sociálními jevy, osvětluje dějinný vývoj a dějinný úkol peněz.

  Pro určení ceny každé mince je nejdůležitějším faktorem její KVALITA. Posoudit objektivně kvalitu mince a zároveň v dnešní době i pravost mince je ovšem složité i pro mnoho odborníků z tohoto oboru. Každý numismatik má totiž trošinku odlišný názor, který je ovlivněn především subjektivním faktorem z praxe! Platí tedy, že stejné exempláře mince v různé kvalitě mají jinou sběratelskou hodnotu.

  Především u KOPIÍ mincí je v dnešní době pro mnoho odborníků problém znalost výrobně-technologických možností. V dnešní době je již možné: minci naskenovat 3D skenerem, převést data do 3D modelu a následně vyrobit raznici a mince razit. POZOR toto je již běžná praxe a to především v Polsku a Číně. A i přesto, že je stále kvalitativní rozdíl mezi výrobci, nebo-li novodobými padělateli, najdou se i odborníci, kteří kvalitní kopii mince nerozpoznají od originálu. Proto je velice důležité mít se v dnešní době na pozoru a být při nákupu obezřetný a to především u vzácných mincí, které se díky jejich tržní ceně kopírují nejvíce.

  Značení kvality

  3/3     mince hodně otřelá, poškozená oběhem
  (nejhorší kvalita: mince je zničená - např. provrtaná, nebo nečitelná a lze jí určit s velkými obtížemi)

  2/2     mince otřelá, prošlá oběhem
  (horší kvalita: mince dlouho obíhala a stopy z oběhu jsou výrazné, detaily nejsou zachovány, má otřelou hranu, portrét, znak i písmena v opisu, ale lze ji však bez problémů určit) 

  1/1     mince nepatrně otřelá, prošlá oběhem, všechny detaily jsou ostré, drobné úhozy z oběhu
  (dobrá kvalita: mince prošla krátce oběhem, a stopy oběhu nejsou tak  výrazné, je dobře čitelná a všechny detaily jsou na ní patrné, ale nejsou již dokonale ostré, v ploše může mít větší množství drobných úhozů)

  0/0     mince neprošlá oběhem, ostré neotřené detaily, většinou ražební lesk (RL)
  (perfektní
   kvalita: mince má všechny detaily dokonale ostré a u novodobých mincí jde o bankovní jakost (BK), mince může vykazovat drobné stopy manipulace z výroby a v ploše mít drobné či jednotlivé úhozy a u starších ročníků nemusí být zcela zachován ražební lesk a mince může mít i patinu)

  PROOF  mince zhotovená pro sběratelské účely
  (
  mince ražená na leštěném razidle)


  Někdy se lze u značení kvality setkat i se znaménky +/- (např. 1-/2+). Znaménko u označení kvality vyjadřuje pouze to, že mince je o něco horší (-), ale nedosahuje nižšího ani vyššího označení. 


  VARIANTA (v)        
  jde o mince ražené jinou nebo-li novou a z výrobně-technologických důvodů upravenou raznicí, nebo mince se záměrně výrobně-technologicky upraveným typem vlisu ornamentu či vroubkováním na hraně (z různých mincoven) a přirozeně tedy i s opačným (otočeným) vlisem na hraně mincí - typickým příkladem jsou české mince ražené pro sady a v druhém případě jsou to mince prvorepublikové a mince z období ČSFR

  ZKOUŠKA (z)        
  jde o mince ražené z různých druhů kovu, případně ražené mince na testovací/zkušební raznici - patří mezi varianty a jsou vzhledem k povaze a počtu kusů vzácné

  CHYBORAŽBA (ch)      
  nebo-li zmetek - jde o výjimečně uniklé zmetky z výroby různé povahy (může jít o různé nálitky, vstřiky, tečky a rozstřiky vzniklé při ražbě, vady střížku, pootočením rubu oproti lícu, nedoražené mince (chybějící či částečně chybějící signatura nebo letopočet), dvakrát ražené nebo-li přeražené mince, případně i mince raženy prasklou raznicí či jednou stranou raznice a v neposlední řadě o mince s nedovlisovanou (nedotlačenou nebo chybějící) hranou či mince pro které byl použit jiný typ vlisu ornamentu či vroubkování na hraně než byl pro minci výrobně-technologicky určený, případně i nevycentrováním vlisu vůči středu tloušťky střížku), obecně platí to, že jde o minci výrobně-technologicky neplánovanou do výroby

  PATINA     
  označuje změněný povrch, způsobený dlouhodobým vystavením vlivu ovzduší, vody a podobně, anebo jen dlouhodobým užíváním (barevné změny povrchu nebo koroze)

  RL (ražební lesk)   
  mince mají plně zachovalý lesk ražby a v tomto stavu jsou velice vzácné, prakticky je takový stav dosažitelný jen u mincí, s nimiž je nakládáno zvláštním způsobem

  Značení vzácnosti

  F         falzum (kopie), novoražba
  R         méně se vyskytující
  RR       vzácnější
  RRR     vzácný
  RRRR   velmi vzácný / unikát

  Značení materiálu

  dle chemických prvků

 • Notafilie

  Sbírání bankovek

  Bankovky se původně vyvinuly z obchodních směnek, v případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu.

  První "bankovky" na území rakouské monarchie se začaly vydávat na konci vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská centrální banka, proto se začaly nazývat "BANCO-ZETTEL", doslova "BANKOVNÍ CEDULE". Počeštěním vznikl název "BANKOCETLE". První oficiální "bankovka", vydaná na státní náklady byla vydána v emisi k 1. lednu 1800. Lidé si však tehdy k novým kreditním, a tím pádem pro ně nehodnotným penězům nevytvořili kladný vztah.

  Značení kvality

  3/3     (VG/G)
  (méně zachovalý, silněji překládaný, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, nepatrně natržený, ulámané či částečně chybějící rohy, poškozený)

  2/2     (XF/VF)
  (dobrý, průměrně zachovalý, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nenatržený, průměrně pošpiněný,v místě přehybů slabě odřený, nikoli prodřený) 

  1/1     (AU)
  (nepatrné vady, např. ohlý/přehnutý růžek, velmi krásný, čistý, neznatelně přeložený)

  0/0     (UNC)
  (oboustranně bezvadně zachovaný exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoli přehybů, ulámaných růžků, bez skvrn, nepošpiněný
  )

  Značení vzácnosti

  F         falzum (kopie), dobový tisk, reprodukce
  R         méně se vyskytující
  RR       vzácnější
  RRR     vzácný
  RRRR   velmi vzácný / unikát

  Různé technické prvky na bankovkách


  Prvky odvozené od materiálu platidla specifického složení
       
  papír, plast, konfety, barevná vlákna, florescentní vlákna, zapracovaný ochranný proužek a vodotisk

  Prvky odvozené od specifických vlastností tiskuky     
  soutisk, florescentní tisk, tisk metalickými barvami, hlubotiskový sklopný efekt - ED tisk

  Ostatní prvky     
  perforace (SPECIMEN), hologram, kinegram, číslování bankovek

 • Ostatní
 • Příslušenství

Aktivní filtry